Excelde verileri filtreleme

2008-05-29 15:23:00
Filtre uygulama hakkında daha fazla bilgi edinme
Filtre uygulanmış veriler, yalnızca belirttiğiniz ölçütleri (ölçütler: Sorgunun veya filtrenin sonuç kümesinde kapsanan kayıtları sınırlamak için belirttiğiniz koşullar.) karşılayan satırları görüntüler ve görüntülenmesini istemediğiniz satırları gizler. Verilere filtre uyguladıktan sonra, alt filtre uygulanmış verinin alt kümesini, yeniden düzenlemeden veya taşımadan kopyalayabilir, bulabilir, düzenleyebilir, biçimlendirebilir, grafikte belirtebilir ve yazdırabilirsiniz.

Ayrıca, birden fazla sütuna göre filtre uygulayabilirsiniz. Filtreler birbirine eklenebilir, bu da her ek filtrenin geçerli filtreyi temel aldığı ve verilerin alt kümelerini azalttığı anlamına gelir.

Otomatik Filtre'yi kullanarak, üç tür filtre oluşturabilirsiniz: liste değerine göre, biçime göre ve ölçüte göre. Bu filtre türlerinin her biri, her hücre aralığı veya sütun tablosu için karşılıklı özel kullanım içindir. Örneğin hücre rengine veya sayı listesine göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisine göre yapamazsınız; simgelere veya özel filtrelere göre filtre uygulayabilirsiniz, ancak her ikisine göre yapamazsınız.

Önemli : En iyi sonuçları elde etmek için, metin ve sayı veya sayı ve tarih gibi depolama biçimlerini aynı sütunda birleştirmeyin, çünkü her sütun için filtre komutunun yalnızca bir türü kullanılabilir. Depolama biçimlerinin bir birleşimi varsa, görüntülenen komut en çok görülen depolama biçimidir. Örneğin sütunda numara biçiminde depolanan üç, metin biçiminde depolanan dört değer varsa, görüntülenen filtre komutu Metin Filtreleri komutudur.

Metne filtre uygulama

Aşağıdakilerden birini yapın:
Hücre aralığı seçimi :
1-Alfasayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin
2-Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Filtre'yi tıklatın.Tablo
Etkin hücrenin, alfasayısal veriler içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun

2-Sütun başlığındaki ok işaretini tıklatın.
3-Aşağıdakilerden birini yapın

Ölçüt oluşturma
1-Metin Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci (karşılaştırma işleci: Karşılaştırma ölçütlerinde iki değeri karşılaştırmak için kullanılan işaret. İşleçler arasında şunlar vardır = Eşittir, > Büyüktür, < Küçüktür, >= Büyük veya eşittir, <= Küçük veya eşittir ve <> Eşit değildir.) komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.
Örneğin belirli bir karakterle başlayan metne göre filtre uygulamak için, Başlangıcı seçeneğini seçin veya herhangi bir yerinde belirli karakterleri olan metne göre filtre uygulamak için, İçerir seçeneğini seçin.

2-Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya metni girin veya listeden metin değerini seçin.
Örneğin "J" harfi ile başlayan metne filtre uygulamak için, J yazın veya herhangi bir yerinde "bell" bulunan metne göre filtre uygulamak için, bell yazın.

Bazı karakterleri paylaşan, ancak tümüyle eşleşmeyen metni bulmanız gerekiyorsa, bir joker karakteri kullanın.


Joker karakterleri kullanma:
Aşağıdaki joker karakterler, metin filtreleri için karşılaştırma ölçütleri olarak kullanılabilir.

? (soru işareti) Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur
* (yıldız işareti) Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur
~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~ Bir soru işareti, yıldız işareti veya tilde
Örneğin fy06~? "fy06?" sonucunu verir

3-İsterseniz, başka bir ölçütle birlikte filtre uygulayabilirsiniz

1-Aşağıdakilerden birini yapın:
Her iki ölçütün doğru olacağı biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için, Ve seçeneğini seçin.
İki ölçütten birinin veya her ikisinin doğru olabileceği biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için, Veya seçeneğini seçin.

2-İkinci girişte, bir karşılaştırma işlecini seçin ve sonra sağdaki kutuya metni girin veya listeden bir metin değeri seçin.

Sayılara filtre uygulama

Aşağıdakilerden birini yapın:

Hücre aralığı

1-Sayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.

2-Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Filtre'yi tıklatın.


Tablo

Etkin hücrenin, sayısal veriler içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.
Sütun başlığındaki oku tıklatın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Sayı listesinden seçme

Sayı listesinden, bir veya daha çok sayıya göre filtre uygulamak için bunları seçin veya temizleyin.
Sayı listesi 10.000'e kadar olabilir. Liste büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra belirli bir sayıya göre filtre uygulamak için onu seçin.

İpucu Otomatik Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt kısımdaki kavrama tutamacını tıklatın ve sürükleyin.

Ölçüt oluşturma

1-Sayı Filtreleri seçeneğinin üzerine gidin ve sonra karşılaştırma işleci (karşılaştırma işleci: Karşılaştırma ölçütlerinde iki değeri karşılaştırmak için kullanılan işaret. İşleçler arasında şunlar vardır = Eşittir, > Büyüktür, < Küçüktür, >= Büyük veya eşittir, <= Küçük veya eşittir ve <> Eşit değildir.) komutlarından birini veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.
Örneğin alt ve üst bir sayı sınırına göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

2-Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya veya kutulara sayıları girin veya listeden sayıları seçin.
Örneğin 25'in bir alt numarasına ve 50'nin bir üst numarasına göre filtre uygulamak için, 25 ve 50 sayılarını girin.

3-İsterseniz, başka bir ölçütle birlikte filtre uygulayabilirsiniz.
Bir ölçüt daha ekleme

1-Aşağıdakilerden birini yapın:
Her iki ölçütün doğru olacağı biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için Ve seçeneğini seçin.
İki ölçütten birinin veya her ikisinin doğru olabileceği biçimde, tablo sütununa veya seçine filtre uygulamak için Veya seçeneğini seçin.

2-İkinci girişte, bir karşılaştırma işlecini seçin ve sonra sağdaki kutuya bir sayı girin veya listeden bir sayı seçin.

Tarihlere ve saatlere filtre uygulama

Aşağıdakilerden birini yapın:
Hücre aralığı

Sayısal veriler içeren bir hücre aralığını seçin.
Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Sırala ve Filtre Uygula'yı ve sonra da Filtre'yi tıklatın.Tablo

Etkin hücrenin, tarih ve saat içeren bir tablo sütunda olduğundan emin olun.
1-Sütun başlığındaki oku tıklatın.
2-Aşağıdakilerden birini yapın:

Tarih ve saat listesinden seçme
Tarih ve saat listesinden, bir veya daha fazla tarihe veya saate göre filtre uygulamak için, bunları seçin veya temizleyin.
Varsayılan olarak, hücre aralığındaki veya tablo sütunundaki tüm tarihler yıl, ay ve gün hiyerarşisine göre gruplandırılır. Hiyerarşideki üst düzeyleri seçme veya silme, bu düzeyin altındaki tüm iç içe tarihleri seçer veya siler. Örneğin 2006'yı seçerseniz, aylar 2006'nın altında listelenir ve günler her ayın altında listelenir.

Değerler listesi 10.000'e kadar olabilir. Değerler listesi büyükse, üst kısımdaki (Tümünü Seç) kutusunu temizleyin ve sonra değerlere göre filtre uygulamak için onları seçin.

İpucu Otomatik Filtre menüsünü daha geniş veya uzun yapmak için, alt kısımdaki kavrama tutamacını tıklatın ve sürükleyin.

Ölçüt oluşturma
1-Tarih Filtreleri seçeneği üzerine gidin ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
Ortak filtre

Not Ortak filtre, karşılaştırma işlecini (karşılaştırma işleci: Karşılaştırma ölçütlerinde iki değeri karşılaştırmak için kullanılan işaret. İşleçler arasında şunlar vardır = Eşittir, > Büyüktür, < Küçüktür, >= Büyük veya eşittir, <= Küçük veya eşittir ve <> Eşit değildir.) temel alan bir filtredir.

1-Karşılaştırma işleci komutlarından birini (Eşittir, Önce, Sonra veya Arasında) veya Özel Filtre seçeneğini tıklatın.

2-Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya bir tarih veya saat girin, listeden bir tarih veya saat seçin veya bir tarih bulmak ve girmek için Takvim düğmesini tıklatın.
Örneğin alt ve üst bir tarih veya saate göre filtre uygulamak için Arasında seçeneğini seçin.

3-Özel Otomatik Filtre iletişim kutusunda, sağdaki kutuya veya kutulara bir tarih veya saat girin, listeden tarihler veya saatler seçin veya bir tarih bulmak ve girmek için Takvim düğmesini tıklatın.
Örneğin önceki bir tarihe ("3/1/2006" ) ve daha sonraki bir tarihe ("6/1/2006") göre filtre uygulamak için, 3/1/2006 ve 6/1/2006 tarihlerini girin. Bunun yerine, önceki bir saate ("8:00 ÖÖ") ve daha sonraki bir saate ("12:00 ÖS") göre filtre uygulamak için 8:00 ÖÖ ve 12:00 ÖS saatlerini girin.

Dinamik filtre
Not Filtre yeniden uygulandığında ölçütlerin değişebildiği filtre dinamiktir.
1-Önceden tanımlanmış tarih komutlarından birini tıklatın.
Örneğin geçerli tarihe göre tüm tarihlere filtre uygulamak için, Bugün seçeneğini seçin ve veya gelecek aya göre uygulamak için Gelecek Ay seçeneğini seçin.

2-Tamam seçeneğini tıklatın

Notlar

Ocak veya 2. Çeyrek gibi Dönem İçindeki Tüm Tarihler menüsünün altındaki komutlar, yıla bakmaksızın dönemlere göre filtre uygular. Bu, örneğin satışları birkaç yıl boyunca bir döneme göre karşılaştırmak için kullanışlı olabilir.
Bu Yıl ve Yıl Başından Bugüne, gelecek tarihleri işleme bakımından farklıdır. Bu Yıl, geçerli yıl için gelecekteki tarihleri verirken, Yıl Başından Bugüne, yalnızca geçerli tarih dahil olmak üzere o tarihe kadarki tarihleri verir.

2-İsterseniz, başka bir ölçütle birlikte filtre uygulayabilirsiniz.
Bir ölçüt daha ekleme

Aşağıdakilerden birini yapın:
-Her iki ölçütün doğru olacağı biçimde, tablo sütununa veya seçime filtre uygulamak için Ve seçeneğini seçin.
-İki ölçütten birinin veya her ikisinin doğru olabileceği biçimde tablo sütununa veya seçine filtre uygulamak için, Veya seçeneğini seçin.
İkinci girişte, bir karşılaştırma işlecini seçin ve sonra sağdaki kutuya bir tarih veya saat girin, listeden bir tarih veya saat seçin, veya bir tarih bulmak ve girmek için Takvim düğmesini tıklatın.

Tüm tarih filtreleri, Gregoryen takvimini temel alır.
Mali yıllar ve mali üç aylık dönemler daima takvim yılının Ocak ayında başlar.
Haftanın günlerine göre filtre uygulamak istiyorsanız, hücreleri haftanın günlerini göstermesi için biçimlendirin. Tarihine bakılmaksızın, haftanın günlerine göre filtre uygulamak istiyorsanız, METİN işlevini kullanarak bunları metne dönüştürün. Ancak, METİN işlevi bir metin değeri getirir, dolayısıyla görüntülenen filtre komutu, Tarih Filtreleri değil Metin Filtreleri komutu olacaktır.
Yazının Kaynağı

2082
0
0
Yorum Yaz